Felhívások

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023.

2022.09.30.

B típusú pályázati kiírás A típusú pályázati kiírásJövedelemnyilatkozat

Tájékoztatás- szociális célú tüzelőanyag/tűzifa támogatásról. Kérelem benyújtás határideje: 2022. október 31.

2022.09.29.

32022. (II. 17.) K.T. rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Jövedelemnyilatkozat Szociális tűzifa juttatás iránti kérelem

Felhívás – mammográfiai vizsgálatra térítésmentes beutazás biztosítása

2022.09.27.

doc06797220220927105346

Felhívás – lakossági barnakőszén igényfelmérés

2022.09.23.

Felhívás lakossági barnakőszén igényfelmérés Adatszolgáltatás

Tájékoztató óvodakezdési és iskolakezdési támogatásról 2022/2023. tanév

2022.08.17.

K é r e l e m iskolakezdési K é r e l e m óvodakezdési Tájékoztató óvoda- és iskolakezdési támogatásról

Tájékoztatás személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről

2022.08.04.

Tájékoztatás személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén a személyes ügyfélfogadás 2022. augusztus 05-től (péntek) 2022. augusztus 12-ig (péntek) szünetel.

A következő ügyfélfogadási nap: 2022. augusztus 15. (hétfő)

Kérjük Önöket, hogy telefonos és elektronikus elérhetőségeinken keressék az ügyintézőket.

 

Telefonos és elektronikus elérhetőségeink az alábbiak:

Biró Róbert polgármester 83/546-901

e-mail: polgarmester@balatongyorok.hu

 

dr. Vajda Veronika aljegyző 83/546-902, 0630/730-5757

e-mail: jegyzo@balatongyorok.hu

 

Adóügyek: 83/546-900

Szalay Ildikó: ado@balatongyorok.hu

Deli-Vajda Renáta: titkarsag@balatongyorok.hu

 

Műszak: 83/546-907

Tóth László: muszak@balatongyorok.hu

 

Igazgatás: 83/546-906

Talabérné Nyers Beáta: igazgatas@balatongyorok.hu

 

Pénzügy: 83/546-903, 83/546-904

Mátrainé Kiss Erzsébet: gazdalkodas@balatongyorok.hu

Mikola Marianna: penzugy@balatongyorok.hu

 

Községgondnokság: 83/546-913

Németh István községgondnok kozgazda@balatongyorok.hu, 0630/850-8650

Varga Zsófia településfejlesztési referens: projekt@balatongyorok.hu, 83/546-913

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

 

 

Felhívás parlagfű-mentesítésre! 

2022.07.28.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

 

Bizonyára az Ön számára is ismert, hogy a parlagfű, virágzásának idején roppant kellemetlen tüneteket okozva sok ember életminőségét rontja, mivel virágpora a jelentős allergének közé tartozik. A parlagfűről tudni kell továbbá, hogy legfőképpen a frissen bolygatott talajban jelenik meg, tehát községünkben leginkább az építkezéseken szaporodik. A növény virágzása átlagosan július végétől kezdődik meg, az általa okozott allergiás tünetek egészen október végéig tarthatnak.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a feladata.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A hatóságok – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget fenti kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik a közérdekű védekezést, és ezzel egyidejűleg 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft- ig terjedő növényvédelmi bírságot szabnak ki. A jogszabályi előírások értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály rendeli el.

 

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy folyamatosan ellenőrizzék a használatukban lévő ingatlanokat, szükség esetén pedig tegyenek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségüknek és végezzék el a parlagfű-mentesítést, illetve a gyommentesítés. A gyom- és parlagfű-mentesítés mindannyiunk közös érdeke, figyeljünk egymásra és vigyázzunk egymás egészségére!

Felhívás mammográfiai vizsgálatra térítésmentes beutazás biztosítására

2022.07.19.

Felhívás térítésmentes utazás biztosításásra

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére 

2022.07.15.

F E L H Í V Á S

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A jelentkezéseket 2022. augusztus 1. napjáig várjuk a jelentkezési lap leadásával, az alábbi módon:
− személyesen a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth út 42.),
− postai úton a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth út 42.),
− e-mailben a jegyzo@vonyarcvashegy.hu e-mail címen.

A jelentkezési lap nyomtatvány elérhető a www.vonyarcvashegy.hu honlapon vagy a hivatalban igényelhető. Illetve letölthető itt.

Számlálóbiztosi jelentkezési lap Bgy.docx

 

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 100-140 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

Részletes felhívás a jelentkezésre a https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas linken található.

Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelési tájékoztató.docx

 

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata. Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek, a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne kérjük, hogy küldje el jelentkezését a fenti elérhetőségek valamelyikére.

 

dr. Tüske Róbertné s.k.
jegyző
helyi népszámlálási felelős

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

2022.06.14.

FORMANYOMTATVANY lakosság

HIRDETMÉNY- a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

2022.04.05.

doc15038020220405105354

Ha segítene a háborús menekülteken, ezeket a szervezeteket érdemes keresni.

2022.02.28.
Február 24-én az orosz hadsereg megtámadta Ukrajnát. A háború miatt sokan elhagyni kényszerültek hazájukat, máris többezer menekült érkezett Magyarországra. Ha Ön is segíteni szeretne az ukrajnai menekültek ellátásában, a következő segélyszervezeteken, eszközökön keresztül tud a leggyorsabban és leghatékonyabban segíteni elsősorban pénzadományokkal.

A Magyar Kormány elindította a HÍD KÁRPÁTALJÁÉRT programot, amely keretében bárki az 1357-es nemzeti segélyvonal hívásával hívásonként 500 Ft-tal tudja támogatni a karitatív munkát, utaláshoz szükséges Nemzeti összefogás számlaszáma: 11711711-22222222

Online adományozásra is lehetőség van a legtöbb szervezet weboldalán:

Magyar Református Szeretetszolgálat https://csalad.jobbadni.hu/kezdooldal…
UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány https://unicef.hu/veszhelyzet-ukrajnaban…

Ebbe a Facebook csoportba belépve is tudnak segíteni, vagy segítséget kérni: Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) https://www.facebook.com/groups/994143548136400/

A szallas.hu csapata összeköti a szállásadókat és a menekülőket, úgy, hogy a saját jutalékukról lemondanak, továbbá arra kérik a partnereiket, hogy biztosítsanak kedvezményt a rendkívüli körülmények miatt. Az alábbi elérhetőségeken lehet őket elérni: +36-30/344-2000 (9:00-18:00) vagy szallas@szallas.hu

Migration Aid: a hivatalos facebook oldalukon https://www.facebook.com/migrationaid.org

1. önkénteseket keresnek, akik a menekültek közvetlen ellátásában segítenek,
2. az ukrán határ melletti településeken olyan ingatlantulajdonosok jelentkezését várják, akik vállalják, hogy fagymentes helyen átmenetileg tárolják az adományokat,
3. ukránul vagy oroszul jól beszélő önkéntesek jelentkezését is várják, alkalomszerű fordítási munkákban segíteni tudnak,
4. online szervezési, adminisztrációs munkákban segíteni kívánó önkéntesek jelentkezését is várják.
0
elért ember
3
aktivitás
Kiemelés nem használható.
3 megosztás
Tetszik

Hozzászólás
Megosztás

Felhívás bölcsődei ellátás biztosítása iránti igénybejelentésre

2022.02.24.

doc14682220220224111833

Szálláshely-szolgáltatóknak felhívás

2022.01.21.

Tisztelt Szállásadó!

 

Felhívom figyelmét, ha még nem tett eleget 2021. valamelyik hónapjára vonatkozóan az idegenforgalmi adó bevallási és befizetési kötelezettségének, szíveskedjen legkésőbb 2022. január 31-ig pótolni.

  1. december havi idegenforgalmi adó bevallási és adó befizetési határideje 2022. január 17-i napon lejárt.

A szálláshely üzemeltetőnek csak akkor kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyhónapban adóköteles és/vagy adómentes vendégéjszaka hasznosítás történt. Nullás bevallások benyújtása nem szükséges.

Tájékoztatom, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

Tájékoztatom továbbá, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. § (4) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerint a jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.(…)

(4) A jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, melyet az ASP keretrendszer Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül köteles teljesíteni.

Kérem, ha még nem tett eleget a regisztrációs kötelezettségének vagy nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének az Nemzeti Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé, haladéktalanul végezze el a szükséges lépéseket.

 

Továbbá ne feledkezzen meg a következőkről sem:

 

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

  1. a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
  2. b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
  3. c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
  4. d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
  5. e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
  6. f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;
  7. g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett típusú, érvényes tanúsító védjeggyel, a fentiekben meghatározott időpontig köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni a szálláshely-minősítő szervezet felé, aki ezt köteles elfogadni.

A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg.

 

 

 

Balatongyörök – Rendezési Terv módosítás

2021.12.02.

BGY3256-2 nyilatkozat

BGY3256-3 önkormányzati válasz

BGY3256-4 kérelem

h-SZA

h-SZE

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 211102

m-SZA

m-SZE

Véleményezési szakasz leírás 2021.11.02

Letölthető dokumentumok

Frissítettük adatvédelmi tájékoztatónkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás