Felhívások

Árverési Hirdetmény – BGY/2969-1/2021

2021.09.16.

doc13363920210916103046

Felhívás a szálláshely-szolgáltatók részére

2021.09.13.

Megjelentek a szálláshelyminősítést és az NTAK működését érintő részletszabályok (Forrás: MTŰ és 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Megjelent az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzeti szálláshelyminősítő rendszer (kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer) keretfeltételeit, továbbá megállapítja a technikai és működési részletszabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ attrakciókkal és vendéglátó üzletekkel való kibővítéséről.

A jövőben a szálláshelyeknek, üzemeltetési tevékenységük folytatásához, minősíttetni kell magukat, és meg kell a felelniük a minősítő szervezet által közétett követelményeknek.

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egy egyszerű regisztráció segítségével, a kormányrendeletben jelölt határidők szerint szükséges kezdeményezni:

szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;

magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

A besorolás célja, hogy a vendégek minden típusú szálláshelyen megbízható minőséget kapjanak, legyen az szálloda, panzió vagy éppen magánszálláshely. Az eddigi szubjektív véleményeket objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi szálláshelytípus esetén.

A rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, és a kisebb szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti.

A szálláshelyek minősítése típusonként egységes szempontok mentén történik, a folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a panziókkal indul.

A minősítéssel kapcsolatos teendőkről további részletes információkat kapnak majd az érintettek.  A turisztikai szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bővítésével. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részét képezik a naprakész turisztikai statisztikáknak.

Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a döntéshozatalban, és a gazdaság fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni a szektor forgalmáról, és a fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz.

Eboltás Balatongyörök – 2021. szeptember 25.

2021.09.08.

doc13280420210908101157

Felhívás – iskolakezdési valamint óvodakezdési támogatás

2021.08.13.

Tájékoztató K é r e l e m iskolakezdési K é r e l e m óvodakezdési

Mammográfiai vizsgálat 2021. – térítésmentes csoportos utazásra felhívás

2021.08.11.

doc13055820210811104159

Óvodapedagógusi álláslehetőség

2021.08.10.

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. 09. 01.- 2022. 08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
• gyermek szeretet, jó kommunikációs készség,
• önálló munkavégzés, együttműködő képesség,
• felelősségvállalás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy megkérte

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A határozott idejű jogviszony lejárta után – nyugdíjba vonulás miatt -megfelelés esetén várható a jogviszony további meghosszabbítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tüttőné Kovács Ibolya nyújt, a 06-30-846-2119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Virág Benedek utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Tüttőné Kovács Ibolya részére a ovodavonyarc@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Tüttőné Kovács Ibolya, Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Virág Benedek utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati megfelelés esetén döntés, a döntésről való tájékoztatás. A döntés előtt személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.

Tájékoztató szúnyoggyérítésről 2021. augusztus 3. (kedd)

2021.07.28.

szúnyoggyérítés tájékoztató (2)

BEVIZSGÁLTÁK A RÓMAI-FORRÁS VIZÉT

2021.07.09.

Tisztelt Lakosok!

Mellékelten közzétesszük a Római-forrás Balatongyörök Község Önkormányzata megrendelésére készült vízvizsgálati jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben piros csillaggal és zöld kereszttel jelölt tételek jelzik, hogy a víz minősége nem alkalmas emberi fogyasztásra, nem javasolt ivóvízként használni. Mindenki saját felelősségére vigyen belőle!

víz viszgálati jegyzőkönyv római-forrás

Lakossági tájékoztató szúnyoggyérítésről – 2021.07.12.

2021.07.08.

szúnyoggyérítés tájékoztató (2)

Tájékoztatás II. fokú hőségriasztás elrendeléséről 2021.06.19. 00.00 órától -2021.06.22. 24.00 óráig

2021.06.18.

hőségriasztás ajánlás

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

2021.06.17.

Szúnyoggyérítés tájékoztató

Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása

2021.06.16.

Tisztelt Önfoglalkoztató!

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphat azon Önfoglalkoztató, amely tényleges főtevékenységként az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló rendelet I. melléklete szerinti tevékenységet folytatja és nem volt jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) szerinti ,,Ágazati bértámogatásra” és nem minősül a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, tehát nincs és az ágazati bértámogatásra való jogosultsági időszak alatt sem volt munkavállalója.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete (továbbiakban: 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet) hatálybalépését, tehát 2021. június 8. napját vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését, tehát 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

részletek az alábbi weboldalon: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1544?fbclid=IwAR3jPUh9M139Tw2zwkIv7CrJBqZtYK1qCNaVZPDpGlDpep8Y69gRpN4TRVk

 

Zalaispa Nonprofit Zrt. Tájékoztatása

2021.06.16.

Tájékoztatás-hulladékgyűjtő edényzet használatáról

Idegenforgalmi adó

2021.06.14.

Visszaáll az idegenforgalmi adófizetés

 

Megjelent a Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról, így az idegenforgalmi adóban 2021. július 1-jétől visszaáll az adóbeszedés és adófizetés.

 

A 107. számú Magyar Közlönyben megjelent Kormányrendeletből az következik, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll az a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Balatongyörökön legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Így, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ – 34.§-sai és az ehhez illeszkedő Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után 2021. július 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 440 forint adót kell majd beszedni és fizetni.

 

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy a vendégkönyvet továbbra is vezetni szükséges.

 

Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
/Art. 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét ITT indítani. A bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.

  1. évtől a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően – az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)” nyomtatvány vagy a papír alapú IFA bevallás szolgál.

 

 

Vágányzári Információ

2021.06.03.

Vágányzári információ

Letölthető dokumentumok

Frissítettük adatvédelmi tájékoztatónkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás