Hírek

Szálláshely-szolgáltatóknak felhívás

2022.01.21.

Tisztelt Szállásadó!

 

Felhívom figyelmét, ha még nem tett eleget 2021. valamelyik hónapjára vonatkozóan az idegenforgalmi adó bevallási és befizetési kötelezettségének, szíveskedjen legkésőbb 2022. január 31-ig pótolni.

 1. december havi idegenforgalmi adó bevallási és adó befizetési határideje 2022. január 17-i napon lejárt.

A szálláshely üzemeltetőnek csak akkor kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyhónapban adóköteles és/vagy adómentes vendégéjszaka hasznosítás történt. Nullás bevallások benyújtása nem szükséges.

Tájékoztatom, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

Tájékoztatom továbbá, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. § (4) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerint a jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.(…)

(4) A jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, melyet az ASP keretrendszer Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül köteles teljesíteni.

Kérem, ha még nem tett eleget a regisztrációs kötelezettségének vagy nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének az Nemzeti Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé, haladéktalanul végezze el a szükséges lépéseket.

 

Továbbá ne feledkezzen meg a következőkről sem:

 

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

 1. a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
 2. b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
 3. c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
 4. d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
 5. e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
 6. f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;
 7. g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett típusú, érvényes tanúsító védjeggyel, a fentiekben meghatározott időpontig köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni a szálláshely-minősítő szervezet felé, aki ezt köteles elfogadni.

A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg.

 

 

 

Társasházakra vonatkozó kéményseprői sormunka ideje

2022.01.10.

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2022. évben Balatongyörökön a TÁRSASHÁZAKRA vonatkozóan kéményseprői sormunka tervezett ideje az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója alapján 2022. július 1-augusztus 31.

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos további részletes információ a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon érhető el.

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

2022.01.10.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, ingatlantulajdonosokat, hogy az avar és kerti hulladék égetésének szabályaira a jövőben az önkormányzat rendeletében meghatározott, alábbiakban ismertetett szabályok alkalmazandók:

A község egész területén avart és kerti hulladékot nyílt téren égetni május 1. és szeptember 30. közötti időszakban tilos.

Vasárnap és ünnepnapok kivételével október 1. és április 30. közötti időszakban az égetést a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával és úgy kell elvégezni, hogy a füst, korom, hőhatás a szomszédos ingatlanokat ne károsítsa, illetve ne veszélyeztesse. Ennek érdekében kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a békés közösségi együttélés szem előtt tartásával előzetesen tájékoztassák szomszédaikat a tervezett égetés időpontjáról.

Az égetés során az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

 • Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
 • Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
 • Tilos égetni kulturális létesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje és kulturális rendezvények időtartama alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások ideje alatt.
 • Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
 • Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
 • A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

 

 

Tájékoztató a karácsony elmúltával feleslegessé vált fenyőfák összegyűjtéséről.

2022.01.07.

Tájékoztató a karácsony elmúltával feleslegessé vált fenyőfák összegyűjtéséről.

Tisztelt balatongyöröki Ingatlantulajdonosok!

A Zalaispa Zrt. tájékoztatása szerint a karácsony elmúltával feleslegessé vált fenyőfák elszállítását 2022. január 12-én és 19-én a szokásos szerdai szállítási napokon végzik. Kérjük, hogy mindenki a kukája mellé helyezze ki a feleslegessé vált karácsonyfáját!

Orvosi rendelési rend 2022. január 3-15. között!

2022.01.03.

Tisztelt Betegek!

 

A kiterjesztett helyettesítési időszakban 2022. január 3-15. között a rendelési idők és helyszínek az alábbiak szerint változnak:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek  – csak Vonyarcvashegyen van rendelés 8.-10 óra között.

Szerdán – csak Balatongyörökön van rendelés 8-10 óra között.

 

Megértésüket köszönjük!

 

Dr. Dudás Margit

háziorvos

 

2022. évi hulladékszállítási naptár

2021.12.16.

Tisztelt Lakosok!

A 2022-es évben a Zalaispa Nonprofit Zrt. által végzett hulladékszállítás az alábbi naptár szerint történik!

2022. évi Balatongyörök naptár

 

 

 

Gyermekorvosi rendelés – decemberi helyettesítés, megválasztották az új gyermekorvost

2021.12.07.

Tisztelt Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a megüresedett gyermekorvosi állásra kiírt pályázat sikereres elbírálását követően új gyermekorvos került határozatlan időtartamra kinevezésre a gyermekorvosi feladatok ellátására Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök illetékességi területére.

A zavartalan betegellátás biztosítása érdekében 2021. december 8. (szerda) napjától Dr. Vető András gyermekorvos látja el a helyettesítési feladatokat az alábbi rendelési időben:

A rendelés helye és ideje:

Gyenesdiás:hétfő, szerda, csütörtök 10.00 – 12.00

Vonyarcvashegy:       kedd: 10.00 – 12.00, péntek: 12.00 – 13.00

Balatongyörök:          szerda: 13.00- 14.00

Amennyiben a rendelés szombatra (hétvégi munkanap) esik, úgy a betegrendelés: Gyenesdiás 8.00 – 10.00 óra között elérhető.

Ügyelet: 16 órától másnap reggel 8 óráig elérhető, előzetes telefonálás itt is szükséges!

Helye: Keszthelyi Kórház, Ady u. 2.

 

Tanácsadás: Továbbra is csak a védőnőkkel előre egyeztetett időpontban tudunk gyermeket fogadni. Egyszerre csak egy tünetmentes szülő tartózkodhat a rendelőben a tünetmentes gyermekével! Kérjük a maszk és lehetőség szerint kesztyű viselését tanácsadásokon is!

Időponton kívüli oltásra és a gyermek otthonában történő oltására nincs lehetőség!

 

A tanácsadások helye és ideje:

Gyenesdiás:    csütörtök: 12.00 – 14.00

Vonyarcvashegy: péntek: 13.00 – 14.00

 

Iskolaorvos: Gyenesdiás 12.00 – 13.00 (oltások)

Receptigényeiket kérjük, emailben jelezzék. Email-cím: orvosgyd@gmail.com

Decemberi háziorvosi rendelés

2021.12.01.

A DECEMBERI HÁZIORVOSI RENDELÉS következőképpen alakul Balatongyörökön:

December 22-23-án nem lesz rendelés (nővéri ügyelet sem lesz)

Helyettesités:
Dr Vajda Gábor Tel:+36/83 316-823
Gyenesdiás, Jókai u. 3.
Szerda : 8.00-11.00
Csütörtök: 8.00- 11.30

December 24-25-26-án 24 órás ellátás a keszthelyi kórház, vidéki ügyeletén.

December 29-30-án nem lesz rendelés (nővéri ügyelet elérhető lesz)

Helyettesítés:
Dr Barta Rita Tel: +36 83/347-618; +36 83/347-619
Szerda: 13.00-16:00
Csütörtök: 8:00-11:30

December 31 – Január 02-ig keszthelyi kórház, vidéki ügyelet 24 órában.

2022.01.03-tól a rendelés a megszokott rendben indul.

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatai

2021.11.29.

doc13920220211129124310

Tájékoztatás személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről november 29-től

2021.11.25.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén a személyes ügyfélfogadás 2021. november 29-től (hétfő) határozatlan ideig szünetel.

 

Kérjük Önöket, hogy telefonos és elektronikus elérhetőségeinken keressék az ügyintézőket, akik megbeszélik Önökkel, hogy szükséges-e a személyes megjelenés az ügyintézés során (ez vonatkozik az anyakönyvi ügyekre is!).

 

Telefonos és elektronikus elérhetőségeink az alábbiak:

Biró Róbert polgármester 83/546-901

e-mail: polgarmester@balatongyorok.hu

Vajda Veronika aljegyző 83/546-902, 0630/730-5757

e-mail: jegyzo@balatongyorok.hu

Adóügyek: 83/546-900

Szalay Ildikó: ado@balatongyorok.hu

Vajda Renáta: titkarsag@balatongyorok.hu

Műszak: 83/546-907

Tóth László: muszak@balatongyorok.hu

Igazgatás: 83/546-906

Talabérné Nyers Beáta: igazgatas@balatongyorok.hu

Pénzügy: 83/546-903, 83/546-904

Mátrainé Kiss Erzsébet: gazdalkodas@balatongyorok.hu

Herczeg Lajosné: penzugy@balatongyorok.hu

Községgondnokság: 83/546-913

Németh István községgondnok kozgazda@balatongyorok.hu, 0630/850-8650

Varga Zsófia településfejlesztési referens: projekt@balatongyorok.hu, 83/546-913

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Kormányablak busz 2021. november havi menetrend

2021.11.05.

KAB busz 2021. 11. hó

Tájékoztatás az önkormányzati ügyfélfogadásról

2021.11.03.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A koronavírus járványra figyelemmel kérjük Önöket, hogy elsősorban telefonos és elektronikus elérhetőségeinken keressék az ügyintézőket, akik tájékoztatják Önöket arról, hogy szükséges-e a személyes megjelenés az ügyintézés során.

Ajánljuk Ügyfeleink részére az előzetes időpontfoglalást.

 

Önök és a Hivatal dolgozói egészségének megőrzése érdekében tisztelettel felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ügyfélfogadás során szájat és orrot takaró maszk használata, valamint a Hivatal főbejáratánál kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező.

 

A Hivatal épületében egyidejűleg maximum három, irodánként maximum egy ügyfél tartózkodhat.

Kérjük az ügyfélszolgálati térben 1,5 méteres védőtávolság betartását.

Várakozás elkerülése végett javasoljuk az előzetes időpontfoglalást.

Amennyiben megoldható, kérjük a hivatalba egyedül, kísérő nélkül érkezzenek.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, szerda 8-12, 13-16

Péntek: 8-12

Kedden és csütörtökön NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Ügyfélfogadási időn kívül az épület zárva tart.

 

Telefonos és elektronikus elérhetőségeink az alábbiak:

Biró Róbert polgármester 83/546-901

e-mail: polgarmester@balatongyorok.hu

Vajda Veronika aljegyző 83/546-902, 0630/730-5757

e-mail: jegyzo@balatongyorok.hu

Adóügyek: 83/546-900

Szalay Ildikó: ado@balatongyorok.hu

Vajda Renáta: titkarsag@balatongyorok.hu

Műszak: 83/546-907

Tóth László: muszak@balatongyorok.hu

Igazgatás: 83/546-906

Talabérné Nyers Beáta: igazgatas@balatongyorok.hu

Pénzügy: 83/546-903, 83/546-904

Mátrainé Kiss Erzsébet: gazdalkodas@balatongyorok.hu

Herczeg Lajosné: penzugy@balatongyorok.hu

Községgondnokság: 83/546-913

Németh István községgondnok kozgazda@balatongyorok.hu, 0630/850-8650

Varga Zsófia településfejlesztési referens: projekt@balatongyorok.hu, 83/546-913

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Már október 16-án délelőtt ki lehet vinni a lomokat a hulladékátrakóba! Kibővült a lomtalanítás időpontja!

2021.10.07.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
 
LOMTALANÍTÁS – IDŐPONT BŐVÍTÉS
 
Már október 16-án, szombaton 8-14 óra között ki lehet vinni a lomokat a Mogyorós utcai hulladékátrakóba. A további részletek nem változtak. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt balatongyöröki ingatlantulajdonosokat, hogy  október 18. hétfőn  az elmúlt évek gyakorlatától eltérően (!) idén KONTÉNERES  LOMTALANÍTÁST szervezünk Balatongyörök közigazgatási területén.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomhulladékokat kizárólag a település Mogyorós utcai hulladékátrakójába kihelyezett konténerekbe lehet elhelyezni 2021. október 18. hétfőn 8.00 és 14.00 óra között, a *jogosultság előzetes igazolását követően.

A lomtalanítás során az elektronikai hulladékok, a fém hulladékok, a fa alapú lapra bontott bútorokat, és a nagy darabos hulladékok ELKÜLÖNÍTVE  kerülnek gyűjtésre.

A nagy darabos konténerbe maximum 10 kg/fő súlyban kizárólag az alábbi hulladékok helyezhetők, amelynek elszállításáról a Zalaispa Zrt. gondoskodik:

 • berendezési tárgyak, eszközök
 • hordó
 • kerti garnitúra
 • szőnyeg
 • nagyobb játék
 • évi egyszer maximum 4 db/porta személyautó gumiabroncs

A fa alapú lapra bontott bútorok és hulladékok (polc, szekrény, asztal, szék, fogas, hordó) a kijelölt helyszínen külön kerülnek gyűjtésre és az elszállítás után újrahasznosításra kerülnek.

Az alább felsorolt elektronikai hulladékot elkülönítetten kell leadni:

 • háztartási nagy gépek (bojler, mosógép, mosogató gép, sütő)
 • háztartási kis gépek (kis méretű elektronikai eszközök)
 • hűtőszekrény (kompletten kompresszorral együtt)
 • képcsöves TV

A lomtalanítás során a konténerekbe az alábbi hulladékok NEM HELYEZHETŐK EL:

 • háztartásokban naponta képződő hulladék (kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladék
 • gazdálkodószervezetek által kihelyezett hulladék
 • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.)
 • építési törmelék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablaküveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot, lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.)
 • autóbontási hulladék, gépjárműroncs
 • ruhanemű
 • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
 • állattetem
 • szénpor, hamu, föld
 • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag hulladék (amit a szelektív kukákba vagy zsákokba elhelyezhető)

A konténerekbe hulladékot gazdálkodó szervezetek nem helyezhetnek el!

 Amennyiben Ön mozgásában korlátozott, idős, egyedül élő személy, és a szállítást nem tudja megoldani, úgy a kerítésén belül elhelyezett lomot az Önkormányzat 2021. október 18-án 8.00-14.00 között előre leegyeztetett időpontban, az alábbi kérelem benyújtása esetén elszállítja.

A kérelem nyomtatvány az Önkormányzat Hivatalában kérhető, leadási határideje: 2021. október 15. 13.30 óra.

A kérelmet leadhatja személyesen az önkormányzati hivatalban (Kossuth u. 29.), vagy elküldheti e-mail-ben a kozgazda@balatongyorok.hu címre.

KÉRELEM

 

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a konténeres lomtalanítás sikere érdekében a fenti előírásokat szíveskedjenek maradéktalanul betartani.

Vigyázzunk Közösen Balatongyörök tiszta, rendezett környezetére! Köszönjük együttműködésüket!

*a lomtalanítást, csak a balatongyöröki ingatlanjaikra érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező balatongyöröki ingatlantulajdonosok vehetik igénybe, az utolsó befizetett szemétszállítási csekk felmutatásával

Felhívás a szálláshely-szolgáltatók részére

2021.09.13.

Megjelentek a szálláshelyminősítést és az NTAK működését érintő részletszabályok (Forrás: MTŰ és 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Megjelent az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzeti szálláshelyminősítő rendszer (kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer) keretfeltételeit, továbbá megállapítja a technikai és működési részletszabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ attrakciókkal és vendéglátó üzletekkel való kibővítéséről.

A jövőben a szálláshelyeknek, üzemeltetési tevékenységük folytatásához, minősíttetni kell magukat, és meg kell a felelniük a minősítő szervezet által közétett követelményeknek.

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egy egyszerű regisztráció segítségével, a kormányrendeletben jelölt határidők szerint szükséges kezdeményezni:

szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;

magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

A besorolás célja, hogy a vendégek minden típusú szálláshelyen megbízható minőséget kapjanak, legyen az szálloda, panzió vagy éppen magánszálláshely. Az eddigi szubjektív véleményeket objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi szálláshelytípus esetén.

A rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, és a kisebb szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti.

A szálláshelyek minősítése típusonként egységes szempontok mentén történik, a folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a panziókkal indul.

A minősítéssel kapcsolatos teendőkről további részletes információkat kapnak majd az érintettek.  A turisztikai szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bővítésével. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részét képezik a naprakész turisztikai statisztikáknak.

Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a döntéshozatalban, és a gazdaság fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni a szektor forgalmáról, és a fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz.

Lomtalanítás október 18-án!

2021.09.02.

Tisztelt Lakosok!

Az idei évben a LOMTALANÍTÁS időpontja:

2021. október 18. (hétfő) 

Letölthető dokumentumok

Frissítettük adatvédelmi tájékoztatónkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás