Hírek

Felhívás a szálláshely-szolgáltatók részére

2021.09.13.

Megjelentek a szálláshelyminősítést és az NTAK működését érintő részletszabályok (Forrás: MTŰ és 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet)

Megjelent az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzeti szálláshelyminősítő rendszer (kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer) keretfeltételeit, továbbá megállapítja a technikai és működési részletszabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ attrakciókkal és vendéglátó üzletekkel való kibővítéséről.

A jövőben a szálláshelyeknek, üzemeltetési tevékenységük folytatásához, minősíttetni kell magukat, és meg kell a felelniük a minősítő szervezet által közétett követelményeknek.

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egy egyszerű regisztráció segítségével, a kormányrendeletben jelölt határidők szerint szükséges kezdeményezni:

szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;

magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

A besorolás célja, hogy a vendégek minden típusú szálláshelyen megbízható minőséget kapjanak, legyen az szálloda, panzió vagy éppen magánszálláshely. Az eddigi szubjektív véleményeket objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi szálláshelytípus esetén.

A rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, és a kisebb szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti.

A szálláshelyek minősítése típusonként egységes szempontok mentén történik, a folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a panziókkal indul.

A minősítéssel kapcsolatos teendőkről további részletes információkat kapnak majd az érintettek.  A turisztikai szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bővítésével. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részét képezik a naprakész turisztikai statisztikáknak.

Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a döntéshozatalban, és a gazdaság fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni a szektor forgalmáról, és a fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz.

Lomtalanítás október 18-án!

2021.09.02.

Tisztelt Lakosok!

Az idei évben a LOMTALANÍTÁS időpontja:

2021. október 18. (hétfő) 

2021. augusztus 16-tól 27-ig az ügyintézés szünetel

2021.08.12.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, ügyfeleket, hogy a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén 2021. augusztus 16-tól 27-ig az ügyintézés szünetel, az épület zárva tart. Ezen időszak alatt a halaszthatatlan, sürgős ügyeket a titkarsag@balatongyorok.hu, az igazgatás@balatongyorok.hu e-mail címen, illetve a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal központi számán 83/348-033 intézhetik. Megértésüket köszönjük.

dr. Vajda Veronika

aljegyző

Vegyszeres gyomirtás lesz 2021. szeptember 17-én a MÁV balatongyöröki vasútvonal hálózatán.

2021.07.27.
Vegyszeres gyomirtás lesz 2021. szeptember 17-én a MÁV balatongyöröki vasútvonal hálózatán.
A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely üzemeltetésében lévő pályahálózaton vegyszeres gyomirtási tevékenységek elvégézésre kerül sor BALATONGYÖRÖKÖN. A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

Háziorvosi helyettesítés

2021.07.27.

Tisztelt Betegek!

Dr. Dudás Margit háziorvos szabadságát tölti 2021. augusztus 2-13. között. Ez idő alatt a gyenesdiási háziorvosok oldják meg a helyettesitést Gyenesdiáson. A balatongyöröki rendelőben a rendelési időnek megfelelően a nővéri ügyelet folyamatosan biztositott.

Növényvédelmi lombpermetezés lesz július 27-30. között

2021.07.26.

Szünetel az ügyfélfogadás július 7-én

2021.07.06.

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Balatongyörökön 2021. július 7-én, szerdán ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel!

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató

2021.06.29.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló 12/2019. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a alapján

 a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője számára a “Közszolgálati Tisztviselők Napja”,

2021. július 1. napja (csütörtök) munkaszüneti nap, így a Polgármesteri Hivatal ezen a napon zárva tart.

2021. június 30. napján (szerdán) 11.30-ig van ügyfélfogadás.

Szíves megértésüket köszönjük.

Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása

2021.06.16.

Tisztelt Önfoglalkoztató!

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphat azon Önfoglalkoztató, amely tényleges főtevékenységként az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló rendelet I. melléklete szerinti tevékenységet folytatja és nem volt jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) szerinti ,,Ágazati bértámogatásra” és nem minősül a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, tehát nincs és az ágazati bértámogatásra való jogosultsági időszak alatt sem volt munkavállalója.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete (továbbiakban: 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet) hatálybalépését, tehát 2021. június 8. napját vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését, tehát 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

részletek az alábbi weboldalon: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1544?fbclid=IwAR3jPUh9M139Tw2zwkIv7CrJBqZtYK1qCNaVZPDpGlDpep8Y69gRpN4TRVk

 

Idegenforgalmi adó

2021.06.14.

Visszaáll az idegenforgalmi adófizetés

 

Megjelent a Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról, így az idegenforgalmi adóban 2021. július 1-jétől visszaáll az adóbeszedés és adófizetés.

 

A 107. számú Magyar Közlönyben megjelent Kormányrendeletből az következik, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll az a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Balatongyörökön legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Így, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ – 34.§-sai és az ehhez illeszkedő Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után 2021. július 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 440 forint adót kell majd beszedni és fizetni.

 

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy a vendégkönyvet továbbra is vezetni szükséges.

 

Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
/Art. 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét ITT indítani. A bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.

  1. évtől a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően – az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)” nyomtatvány vagy a papír alapú IFA bevallás szolgál.

 

 

Strandkártyák kiadásának rendje

2021.06.04.

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉGI STRANDJÁNAK TERVEZETT NYITÁSI IDŐPONTJA:  JÚNIUS 11. (PÉNTEK)

2021-ben a strand az alábbi változatlan árú bérletek és jegyek vásárlásával, érvényesítésével látogatható:

A strand kapui pénteken és szombaton 1 órakor, minden más napokon 24 órakor a biztonsági szolgálat által bezárásra kerülnek.

A rendelkezés elősorban a helyi lakosok, üdülőtulajdonosok és az üdülő vendégek éjszakai pihenését, másrészt a strand infrastruktúrásjának, rendezett környezetének megóvását szolgálja.

STRANDKÁRTYÁK KIADÁSÁNAK RENDJE:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Ingatlantulajdonosokat, hogy a strandkártyák érvényesítési és igénylési rendje az alábbi:

A strandkártyák regisztrációs díja:

  • balatongyöröki lakosok esetében első ízben történő kiállításkor 1000 Ft/strandkártya, majd a tárgyévben minden további kiállítás esetén 2000 Ft/strandkártya,
  • nyaraló-és ingatlantulajdonosok esetében felnőtteknek 10.000 Ft/strandkártya, gyermekeknek 5.000 Ft/strandkártya, majd a tárgyévben minden további kiállítás esetén 2.000 Ft/strandkártya.

Az ingyenes belépésre jogosult állandó és a szezonjegyre jogosult üdülőingatlan tulajdonnal rendelkezők továbbra is maximálisan 5 hozzátartozói szezonjegyet igényelhetnek név szerint megnevezett, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóik részére.

Az érvényesítéshez szükséges a lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása.

Az előző években kiváltott strandkártyák.

A strand főpénztáránál az első belépés alkalmával érvényesíthetők. Az érvényesítés akkor lesz sikeres, ha a kártyatulajdonosnak nincs helyi adótartozása (ellenőrzése hivatalból megtörténik) és a strandpénztárnál a regisztrációs díjat/szezonjegy megfizeti.

Új kártya igénylésére kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Az igényléshez 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép, illetve lakcímkártya másolat, illetve az ingatlan címe és tulajdonos név megküldése szükséges a gazdalkodas@balatongyorok.hu e-mail címre. Az adóellenőrzés után a strandkártyát a megküldött adatok alapján a Hivatal kiállítja, mely a strandpénztárnál a regisztrációs díj/szezonjegy megfizetése után vehető át.

Amennyiben igazolványképet nem küldenek be, úgy nem áll módunkban a strandkártyát kiállítani!

A strandkártyák kiállításával kapcsolatban felvilágosítás kérhető:

Mátrainé Kiss Erzsébet gazdálkodási ügyintéző a 83/546-903, gazdalkodas@balatongyorok.hu

Herczeg Lajosné pénzügyi ügyintéző: 83/546-904

A “Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében 40 m3 szemét összegyűjtésére és elszállítására került sor Balatongyörökön.

2021.06.02.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sikeres volt a „Tisztítsuk meg az Országot!” program Balatongyörökön

A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében nyilvános pályázati felhívást tett közzé többek között települési önkormányzatok számára. Balatongyörök Község Önkormányzata sikeresen pályázott és 990.000 Ft vissza nem térítendő támogatást részesült közterületeken található illegális hulladékok összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére. A támogatói okirat száma: 2021/TMOP/0210.

A projekt keretében helyi vállalkozó és a területileg illetékes szemétszállítás biztosító szolgáltató részvételével mindegy 40 m3 vegyes (veszélyes, építési, zöld) került ártalmatlanításra. A munkák 6 helyszínen (a település nyugati felén található szennyvíztisztító közelében, a böngyéri településrészen, a Temető u. külterületi szakaszán, a Mogyorós utcai melletti árok mentén és a 71. sz. főút mellett) zajlottak.

A támogatási összegből nemcsak a szemétösszegyűjtése és elszállítása valósult meg, hanem készült egy kiadvány, mely a szelektív szemétgyűjtésről, a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi tudnivalókról szól, továbbá a kiadvány segítségével megvalósult a lakosság szemléletformálása is.

Kérjük a lakosság fokozott figyelmét az illegális szemétlerakatok megakadályozása érdekében és ha illegális hulladéklerakót találnak, azt a HulladékRadar mobil applikáció segítségével jelezzék az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé!

Vegyszeres gyomírtást végez a MÁV július 12-én és 20-án

2021.06.02.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely üzemeltetésében lévő pályahálózaton, 2021. év II. ütemben vegyszeres gyomirtási tevékenységek elvégézésre kerül sor BALATONGYÖRÖKÖN az alábbi időpontokban:

2021. július 12. 

2021. július 20. 

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:
AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.
KLEBER hatóanyaga: 350 g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.
KYLEO hatóanyaga: 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
MEZZO 20 WG hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SUCCESSOR TX/ SUCCSES T hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Vízhiány várható június 10-én a község egyes részein

2021.06.02.

Június 1-től újra nyit az Önkormányzati Hivatal Balatongyörökön

2021.05.28.
2021. június 1-től újra nyitva áll Balatongyörökön az Önkormányzati Hivatal a látogatók előtt.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a személyes jelenlét nem indokolt az ügyintézés során,

akkor válasszák a telefonos vagy elektronikus kapcsolattartást!

Az alábbiak betartását kérjük:
– a hivatal épületébe a belépéshez nem kell védettségi igazolvány
– azonban a maszk használata kötelező!
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, szerda: 8-12, 13-16
Péntek: 8-12
Kedden és csütörtökön NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Ügyfélfogadási időn kívül az épület zárva tart.

Letölthető dokumentumok

Frissítettük adatvédelmi tájékoztatónkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás