Hírek

Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása

2021.06.16.

Tisztelt Önfoglalkoztató!

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphat azon Önfoglalkoztató, amely tényleges főtevékenységként az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló rendelet I. melléklete szerinti tevékenységet folytatja és nem volt jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) szerinti ,,Ágazati bértámogatásra” és nem minősül a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, tehát nincs és az ágazati bértámogatásra való jogosultsági időszak alatt sem volt munkavállalója.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete (továbbiakban: 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet) hatálybalépését, tehát 2021. június 8. napját vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését, tehát 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

részletek az alábbi weboldalon: 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1544?fbclid=IwAR3jPUh9M139Tw2zwkIv7CrJBqZtYK1qCNaVZPDpGlDpep8Y69gRpN4TRVk

 

Idegenforgalmi adó

2021.06.14.

Visszaáll az idegenforgalmi adófizetés

 

Megjelent a Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról, így az idegenforgalmi adóban 2021. július 1-jétől visszaáll az adóbeszedés és adófizetés.

 

A 107. számú Magyar Közlönyben megjelent Kormányrendeletből az következik, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll az a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Balatongyörökön legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Így, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ – 34.§-sai és az ehhez illeszkedő Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után 2021. július 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 440 forint adót kell majd beszedni és fizetni.

 

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy a vendégkönyvet továbbra is vezetni szükséges.

 

Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
/Art. 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét ITT indítani. A bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.

 1. évtől a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően – az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál.

 

 

Strandkártyák kiadásának rendje

2021.06.04.

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉGI STRANDJÁNAK TERVEZETT NYITÁSI IDŐPONTJA:  JÚNIUS 11. (PÉNTEK)

2021-ben a strand az alábbi változatlan árú bérletek és jegyek vásárlásával, érvényesítésével látogatható:

A strand kapui pénteken és szombaton 1 órakor, minden más napokon 24 órakor a biztonsági szolgálat által bezárásra kerülnek.

A rendelkezés elősorban a helyi lakosok, üdülőtulajdonosok és az üdülő vendégek éjszakai pihenését, másrészt a strand infrastruktúrásjának, rendezett környezetének megóvását szolgálja.

STRANDKÁRTYÁK KIADÁSÁNAK RENDJE:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Ingatlantulajdonosokat, hogy a strandkártyák érvényesítési és igénylési rendje az alábbi:

A strandkártyák regisztrációs díja:

 • balatongyöröki lakosok esetében első ízben történő kiállításkor 1000 Ft/strandkártya, majd a tárgyévben minden további kiállítás esetén 2000 Ft/strandkártya,
 • nyaraló-és ingatlantulajdonosok esetében felnőtteknek 10.000 Ft/strandkártya, gyermekeknek 5.000 Ft/strandkártya, majd a tárgyévben minden további kiállítás esetén 2.000 Ft/strandkártya.

Az ingyenes belépésre jogosult állandó és a szezonjegyre jogosult üdülőingatlan tulajdonnal rendelkezők továbbra is maximálisan 5 hozzátartozói szezonjegyet igényelhetnek név szerint megnevezett, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóik részére.

Az érvényesítéshez szükséges a lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása.

Az előző években kiváltott strandkártyák.

A strand főpénztáránál az első belépés alkalmával érvényesíthetők. Az érvényesítés akkor lesz sikeres, ha a kártyatulajdonosnak nincs helyi adótartozása (ellenőrzése hivatalból megtörténik) és a strandpénztárnál a regisztrációs díjat/szezonjegy megfizeti.

Új kártya igénylésére kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Az igényléshez 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép, illetve lakcímkártya másolat, illetve az ingatlan címe és tulajdonos név megküldése szükséges a gazdalkodas@balatongyorok.hu e-mail címre. Az adóellenőrzés után a strandkártyát a megküldött adatok alapján a Hivatal kiállítja, mely a strandpénztárnál a regisztrációs díj/szezonjegy megfizetése után vehető át.

Amennyiben igazolványképet nem küldenek be, úgy nem áll módunkban a strandkártyát kiállítani!

A strandkártyák kiállításával kapcsolatban felvilágosítás kérhető:

Mátrainé Kiss Erzsébet gazdálkodási ügyintéző a 83/546-903, gazdalkodas@balatongyorok.hu

Herczeg Lajosné pénzügyi ügyintéző: 83/546-904

A “Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében 40 m3 szemét összegyűjtésére és elszállítására került sor Balatongyörökön.

2021.06.02.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sikeres volt a „Tisztítsuk meg az Országot!” program Balatongyörökön

A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében nyilvános pályázati felhívást tett közzé többek között települési önkormányzatok számára. Balatongyörök Község Önkormányzata sikeresen pályázott és 990.000 Ft vissza nem térítendő támogatást részesült közterületeken található illegális hulladékok összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére. A támogatói okirat száma: 2021/TMOP/0210.

A projekt keretében helyi vállalkozó és a területileg illetékes szemétszállítás biztosító szolgáltató részvételével mindegy 40 m3 vegyes (veszélyes, építési, zöld) került ártalmatlanításra. A munkák 6 helyszínen (a település nyugati felén található szennyvíztisztító közelében, a böngyéri településrészen, a Temető u. külterületi szakaszán, a Mogyorós utcai melletti árok mentén és a 71. sz. főút mellett) zajlottak.

A támogatási összegből nemcsak a szemétösszegyűjtése és elszállítása valósult meg, hanem készült egy kiadvány, mely a szelektív szemétgyűjtésről, a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi tudnivalókról szól, továbbá a kiadvány segítségével megvalósult a lakosság szemléletformálása is.

Kérjük a lakosság fokozott figyelmét az illegális szemétlerakatok megakadályozása érdekében és ha illegális hulladéklerakót találnak, azt a HulladékRadar mobil applikáció segítségével jelezzék az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé!

Vegyszeres gyomírtást végez a MÁV július 12-én és 20-án

2021.06.02.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely üzemeltetésében lévő pályahálózaton, 2021. év II. ütemben vegyszeres gyomirtási tevékenységek elvégézésre kerül sor BALATONGYÖRÖKÖN az alábbi időpontokban:

2021. július 12. 

2021. július 20. 

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:
AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.
KLEBER hatóanyaga: 350 g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.
KYLEO hatóanyaga: 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
MEZZO 20 WG hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SUCCESSOR TX/ SUCCSES T hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Vízhiány várható június 10-én a község egyes részein

2021.06.02.

Június 1-től újra nyit az Önkormányzati Hivatal Balatongyörökön

2021.05.28.
2021. június 1-től újra nyitva áll Balatongyörökön az Önkormányzati Hivatal a látogatók előtt.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a személyes jelenlét nem indokolt az ügyintézés során,

akkor válasszák a telefonos vagy elektronikus kapcsolattartást!

Az alábbiak betartását kérjük:
– a hivatal épületébe a belépéshez nem kell védettségi igazolvány
– azonban a maszk használata kötelező!
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, szerda: 8-12, 13-16
Péntek: 8-12
Kedden és csütörtökön NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Ügyfélfogadási időn kívül az épület zárva tart.

Újra itt a kormánybusz Balatongyörökön 2021. június 29-én

2021.05.27.
Újra itt a kormánybusz Balatongyörökön 2021. június 29-én (kedd) 8.45-9.45-ig lesz elérhető az önkormányzat parkolójában.
Milyen ügyeket intézhetünk a kormánybuszban?
Okmányirodai ügyek:
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • ügyfélkapu kérelem
 • diákigazolvány kérelem
Hatósági ügyek:
 • közgyógyellátás
 • méltányossági egészségügyi szolgáltatás
 • ápolási díj kérelem
 • időskorúak járadéka
 • gyermek otthongondozási díj

Idegenforgalmi adó

2021.05.26.

Tisztelt Szállásadók!

Előreláthatólag 2021. szeptember közepéig továbbra sem kell idegenforgalmi adót

(440 Ft/vendégéjszaka/fő) beszedni és fizetni Balatongyörökön

Az Országgyűlés döntése alapján legkésőbb 2021. szeptember közepéig meghosszabbították a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. Az elfogadott törvénymódosítás felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetben hozott kormányrendeletek hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. Ez a törvény – ha közben más döntés nem születik – a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát veszti.

Ennek megfelelően a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 8.) pontjában a Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet* hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

*498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról 2/A. § b) pontja: 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig, az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

Tehát a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell a szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetni ebben a rendkívüli időszakban, ám a megállapított, de be nem szedett adót – kivéve, ha annak összege nulla – a szállásadóknak be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz.

Akkor tekinthető a megállapított idegenforgalmi adó összege nulla Ft-nak, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem, illetve akkor is, ha volt ugyan vendég a szálláshelyen, ám ők valamennyien adómentes jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen. Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig. Az adó tehát bevallásra kerül, de az adófizetési kötelezettség nem kerül előírásra.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.
/Art. 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét ITT indítani. A bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.

 1. évtől a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően – az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál.

Pályázat indul a felelős állattartás elősegítésére a Magyar Falu program keretében

2021.05.12.

A Magyar Falu program keretein belül pályázat indul a felelős állattartás elősegítésére. Az elnyerhető keretösszeget kutyák azonosító chippezésére, veszettség elleni oltására, valamint kutyák és macskák ivartalanítására lehet felhasználni.

Balatongyörök Község Önkormányzata pályázatot ad be a Magyar Falu Program keretében a “Felelős állattartás elősegítése” (MFP-FAE/2021) című kiírásra. A program célja, hogy az 5000 fő alatti lakosságszámú települések állandó lakóinak segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésére.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a település lakóinak tulajdonában lévő állatok ivartalanítási programjára, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással (a továbbiakban: veszettség elleni védőoltás) történő beoltására és transponderrel (chippel) történő megjelölésére (a kutyák esetében).

A pályázat keretében településenként max. 1,5 millió forintra lehet pályázni.

A pályázat beadásához szükségünk van egy előzetes igényfelmérésére. Ezért arra kérjük Önöket, hogy aki szívesen részt venne a programban, és van olyan saját tulajdonú macskája, kutyája, melyet

 • ivartalaníttatna
 • veszettség ellen oltással látna el
 • mikrochippel megjelöltetne (csak kutyák esetében)

az töltse ki a mellékelt Allattarto_hozzajarulo_nyilatkozatot , és papíron, aláírva adja le az Önkormányzati Hivatalban (Balatongyörök, Kossuth utca 29.). A hozzájáruló nyilatkozatot helyben, az önkormányzati hivatalban is ki lehet tölteni!

A hozzájáruló nyilatkozat leadási határideje: 2021. május 31.

Az önkormányzati hivatalban történő személyes megjelenés szükséges, mert egy igényfelmérő ívet is alá kell pluszban írnia az állattartónak.

Fontos tudnivalók: 

 • az állat tulajdonosának állandó balatongyöröki lakosnak kell lennie
 • csak azokat az ebeket tudjuk bevenni a programba, melyekről kitöltötték és leadták az idei ebösszeíró adatlapot – ha még nem tették meg, akkor most is pótolhatják!
 • az állatok oltására, ivartalanítására, chippelésére nyertes pályázat esetén is legkorábban ősszel kerülhet sor
 • csak veszettség elleni érvényes védőoltással immunizált és transzponderrel egyedileg megjelölt eb ivartalanítható, amelyek hiánya az ivartalanítási műtét előtt pótlandó, a transzponderes megjelölés a műtét során is elvégezhető
 • az ivartalanítás alapfeltétel, a program célja a túlszaporodás elkerülése, ezért külön nem lehet védőoltást vagy chippelést igényelni

Nyertes pályázat esetében a kezeléseket 2021. szeptember 1-jétől kezdődően dr. Belák Gábor állatorvos végzi el az önkormányzattal szerződve.

További információ: 

Varga Zsófia településfejlesztési referens 83/546-913, 30/5525-562

Május 15-ig lehet még igényelni a szociális tűzifát

2021.05.07.

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) önkormányzati  rendelete

10/A. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a község
közigazgatási területén életvitelszerűen, állandó jelleggel lakó személynek, akinek családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
egyedül élő esetében a 400 %-át és a kérelmezőnek, valamint a vele egy háztartásban élők egyikének sincs
vagyona.

(2) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család:

a) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,
b) üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek,
c) aki e rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti támogatásban részesül
d) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből
jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
(3) Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.
(5) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, csak saját használatra használhatja fel.
(6) A kérelem a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén nyújtható be.
(7) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(8) A kérelmeket április 15 – május 15. közti időtartamban lehet benyújtani.

Szociális tüzifa kérelem nyomtatvány

Növényvédelmi lombpermetezés május 3-7. között

2021.04.30.

Bölcsödei férőhelyek kialakítása Balatongyörökön – TOP-1.4.1.-19-ZA1-2019-00005

2021.04.29.

Sajtóközlemény – Balatongyörökön is kezdődhet a “Tisztítsuk meg az Országot!” program megvalósítása

2021.04.20.

Adatvédelmi tájékoztató – Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

2021.04.15.

A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeit az Európai Unió általános adatvédelmi  rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgálta és elkötelezett aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezze. A részleteket a mellékelt tájékoztatóból megismerhetőek.

adatkezelési tájékoztató 2021

Letölthető dokumentumok

Frissítettük adatvédelmi tájékoztatónkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás